banner hồ ba bể

Hỗ trợ online

hỗ trợ online Nguyễn Minh Đức - 0936968583
hỗ trợ online Trần Thị Linh - 01648845279

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:389804
Số người đang trực tuyến: 21

Liên kết website

Quảng cáo

Logo Thái hà

Videos

Google translator

Album hình ảnh

Những đặc trưng trưng cơ bản của khu du lịch sinh thái ( 2014-04-17 )

Những đặc trưng trưng cơ bản của khu du lịch sinh thái: Mỗi một điểm du  lịch nói chung, du lịch hồ ba bể nói riêng đều có 3 đặc  trưng cơ bản nhất đó  là: Tính giao  thoa, chu  trình  sống và khả năng  chịu  tải. Tuy nhiên, đối với một khu vực phát  triển DLST thì yếu tố bền vững là chủ đạo, vì vậy, khái niệm chu trình sống được đặt vào vị  trí  thứ yếu  trong  lãnh  thổ DLST. Do đó, 2 đặc  tính quan  trọng  trong  lãnh thổ DLST mà ta cần chú ý là: tính giao thoa và khả năng chịu tải.

 

  • Tính giao thoa hoá hợp nhưng độc lập tương đối

Đây  là một đặc  tính  thể hiện sự kết hợp giữa 2 yếu  tố: không gian du  lịch và không gian kinh  tế – xã hội của cộng đồng địa phương. Đặc  tính này đòi hỏi sự phối kết hợp giữa công tác quản lý môi trường và công tác  quản lý kinh tế xã hội tại điểm du  lịch. Nếu không biết khai  thác sử dụng đặc  tính này có  thể mang  lại hậu quả ô nhiễm môi trường khu du lịch, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”. Ví dụ: việc xác định rác thải nào do dân địa phương thải ra lượng rác nào khách du lịch thải ra, điều đó thật khó xác định.

  • Khả năng tải (sức chứa) của điểm du lịch

Khả năng tải là số lượng người cực đại mà HST ở khu du lịch có thể chấp nhận, không gây suy  thoái hệ sinh  thái  tự nhiên, không gây xung đột xã hội giữa cộng đồng địa phương và du khách, không gây suy thoái nền kinh tế truyền thống của cộng đồng bản địa.

Từ  khái  niệm  trên  ta  thấy,  trong  phát  triển DLST  khả  năng  tải  là  yếu  tố quan trọng hàng đầu, nó liên quan trực tiếp đến sự bền vững của khu du lịch và nó quyết định sự tồn tại của nền văn hoá bản địa. Khả năng tải của một điểm du lịch giải  thích  cho  ta  thấy một  khu DLST  chỉ  chấp  nhận một  khối  lượng  khách  và phương tiện chuyên trở nhất định. Ở đây ta xét đến 3 giá trị khả chịu năng tải:

- Khả năng chịu tải sinh thái

- Khả năng chịu tải xã hội

- Khả năng chịu tải kinh tế

Khả năng chịu tải sinh thái: Đó chính là áp lực sử dụng HST du lịch ở mức cực đại mà không xảy  ra  suy  thoái,  tức  là bất cứ dấu hiệu  suy  thoái môi  trường nào cũng đều chứng  tỏ  sự vượt quá ngưỡng của khả năng chịu  tải. Có nhiều  tác giả đưa  ra những khái niệm khác nhau về khả năng chịu  tải  sinh  thái, nhưng về nội dung chúng không khác nhau.

Mathieson R.A và Wall (1992) xác định khả năng chịu tải sinh thái là “số lượng người có  thể  sử dụng khu du  lịch mà không  tạo  ra một  sự xuống cấp quá mức (không chấp nhận được) của môi trường tự nhiên”, còn Getz, 1983 cho rằng, khả năng tải sinh thái là “một giới hạn mà vượt qua đó, tài nguyên bắt đầu bị huỷ hoại”. Ví dụ các  loài động  thực vật hoang dại biến mất dưới áp  lực của du  lịch làm suy thoái habitat, các công trình kiến trúc bị xuống cấp đến mức hư hỏng…

Khả năng chịu tải xã hội: Là số lượng du khách tham gia hoạt động DLST được cộng đồng địa phương chấp nhận  (chịu đựng được). Số  lượng này  tuỳ  thuộc vào giới hạn chấp nhận của cộng đồng chứ không phải là số lượng du khách được lãnh thổ du  lịch  thu hút. Theo cách hiểu  trên  thì khả năng  tải xã hội có  thể  tăng được thông qua chương trình giáo dục du khách, giáo dục cộng đồng.

Khả năng chấp nhận phát triển kinh tế: Là khả năng chấp nhận các chức năng du lịch mà không gây phương hại đến các hoạt động mà địa phương mong đợi  (O‟ Reilly, 1986). Điều đó có nghĩa là hoạt động kinh tế địa phương có thể chấp nhận hoạt động DLST và không mâu thuẫn với hoạt động kinh tế mà DLST mang lại. Ngược  lại các hoạt động DLST và nguồn kinh  tế mà DLST mang  lại có  thể gây phương hại đến các hoạt động kinh tế khác của địa phương thì có nghĩa là đã vượt qua khả năng tải.

Ba giá trị trên được đảm bảo trong khuôn khổ thì một khu du lịch sẽ trở thành  khu DLST và ngược lại một khu DLST thì bao giờ các yếu tố trên cũng phải nằm trong giới hạn của nó. Trong quy hoạch DLST  luôn  luôn phải đảm bảo 3 yếu  tố này.

Theo GS TSKH Lê Huy Bá